Czy technicy są nadal potrzebni?

W ostatnich latach można zaobserwować większe zainteresowanie szkołami zawodowymi i technicznymi. Przez ostatnią dekadę znaczna większość młodzieży uczyła się w liceach o profilach ogólnych, co nie dawało żadnych uprawnień zawodowych. W związku z tym wiele osób nawet z kiepskimi wynikami w nauce wybierało się na studia.

Obecnie na rynku pracy jest znaczny deficyt specjalistów, a nadmiar magistrów kierunków humanistycznych, poszukujących pracy. Przedsiębiorcy zarówno z Polski, jak i zagranicy poszukują wykwalifikowanych techników, dlatego młodzież coraz chętniej decyduje się na szkoły techniczne, które umożliwiają im znalezienie później pracy np. w Niemczech, gdzie specjaliści z Polski są dobrze opłacani.

Technik Zielona Góra – duże możliwości dla absolwentów

W ofercie szkół technicznych w Zielonej Górze znajdują się klasy o różnych profilach zawodowych. Po ukończeniu szkoły, można zdać egzamin techniczny, który daje uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Zaletą technikum jest możliwość zdawania zarówno matury, jak i egzaminu na technika. W związku z tym absolwent szkoły, może pójść potem na studia i jednocześnie podjąć pracę w swoim zawodzie.

Technik Zielona Góra – szeroki wybór specjalności

Technikum hotelarskie w Zielonej Górze umożliwia zdobycie kwalifikacji w zawodzie hotelarza. W związku z tym można szybko rozpocząć pracę i piąć się po kolejnych szczeblach w zawodzie. Uczeń technikum opanuje w stopniu komunikatywnym języki obce i ma możliwość odbycia praktyk w hotelach w całej Polsce. Technikum oferuje także zdobycie kwalifikacji w zawodzie kelnera. Absolwent tej specjalności posiądzie wiedzę w zakresie obsługi gości w restauracji, podawania do stołu, a także jego efektownego nakrywania. Dla uczniów rokrocznie odbywają się zawody międzyszkolne, w których drużyny mogą zaprezentować swoje umiejętności w zawodzie kelnera. Z kolei technikum gastronomiczne przygotuje uczniów do wykonywania zawodu kucharza. Nauczy przygotowywania potraw i BHP w pracy. Specjaliści w zakresie budownictwa, napraw i instalacji są bardzo poszukiwani na rynku. W związku z tym dużym zainteresowaniem cieszą się również technikum budowlane, elektryczne czy elektroniczne.

Obecnie zawód technika wraca do mody i jest zdecydowanie lepszym wyborem niż liceum ogólnokształcące, gdyż daje większe perspektywy. Technik Zielona Góra pozwoli Ci znaleźć w przyszłości pracę, o której marzysz.